INTROintro.html

Aquest tercer curs, situat al mig de la carrera, pretén consolidar coneixements anteriors a la vegada que iniciar la comprensió del projecte en tota la seva complexitat.

ORGANIZATIONorganization.html

A cada lliurament seguirà la correcció dels exercicis dins el taller i conjuntament en una sessió crítica col.lectiva on es discutiran els criteris  generals de  l´exercici.

TEAMteam.html

professor responsable:   Pere Joan Ravetllat   professors:    Jordi Badia  |  Ibón Bilbao  |  Josep Bohigas  |  Josep Ferrando  |  Barbara Noguerol  |  Joan Pascual  |  Marta Peris  |  Antoni Ubach

BIBLIObiblio.html

Bibliografia recomanada per al seguiment del curs

CONTACTcontact.html

Departament de Projectes Arquitectònics

Av. Diagonal 649 despatx 6.3

info@habitatgeiciutat.com

PROGRAMMEprogramme.html

El curs està dedicat a l’habitatge, probablement el primer i més directe coneixement arquitectònic que tothom experimenta i un dels programes que més contribueixen a la definició de les ciutats.

FALL SEMESTERfallsemester.html
SPRING SEMESTER
CALENDAR

Es realitzarà un exercici en cada semestre, intercalant classes de taller amb sessions col·lectives i conferències de professors convidats.

DOWNLOADSdownloads/downloads.html

Descarregar el material de l’exercici per a la realització del curs.

PREVIOUS YEARS ARCHIVEprevious/previous.html

Aquí podeu trobar una petita mostra dels exercicis realitzats en cursos anteriors.

LECTURESlectures.html

Conferències de professors convidats al curs.

HIC PUBLICATIONSpublications.html

El curs d’habitatge i ciutat edita una sèrie de publicacions amb el contingut de les classes magistrals dels professors que la imparteixen.

El segon treball del curs estarà situat al Poble Nou. La capacitat ordenadora de la trama Cerdà constitueixen sens dubte un suport conegut amb l’al·licient  en aquest cas de la diversitat i les profundes transformacions que es duen a terme.

El primer semestre estarà dedicat a una àrea de la ciutat de Barcelona caracteritzada per la poca consolidació del seu entorn, permetent al nou projecte d’habitatge establir un punt de referència en la construcció de la ciutat.

LLIURAMENT 20.01.2014

       De 20:00 a 21:00 6a planta. 

03.02.2014

PRESENTACIÓ DEL CURS

20:00 sala d’actes Etsab

A càrrec de Pere Joan Ravetllat

12.02.2014

conferència

18:30 sala d’actes Etsab


L’HOSPITALET: VEÏNS

Conxita Balcells,

Gustau Gili

Roldán- Berengué

aSZ Arquitectes_Elena Cánovas

                                   Antonio  Sanmartin

03.03.2014

conferència

18:30 sala d’actes Etsab


EUROPAN 12

Bajet+Bonell+Giramé+Linares+Lòpez-Dòriga

Carles Enrich+Àngel Rosales+Ada Sánchez

Hans Focketyn+Miquel del Río

Adrià Guardiet+Albert Estruga

30.04.2014

conferència

18:30 sala d’actes Etsab


CUAC Arquitectura


Pereda Pérez Arquitectura