Habitatge i Ciutat és el tercer curs de projectes de l’ ETSAB centrat en l’habitatge, probablement el primer i més directe coneixement arquitectònic que tothom experimenta i un dels programes que més contribueixen a la definició de les nostres ciutats. L’evident proximitat a molts dels seus plantejaments facilita una inicial identificació amb el tema, alhora que la seva domesticitat permet punts de partida coneguts i assequibles des d’on endinsar-se cap a consideracions més elaborades que cada curs planteja de manera concreta accentuant alguns aspectes.

Durant el curs es realitzen dos projectes, un en cada quadrimestre, que volen facilitar una certa evolució al mateix temps que complementar-se. Al segon quadrimestre l’elecció d’un emplaçament de dimensió més reduïda i caràcter més singular vol provocar que l’anàlisi del lloc així com els suggeriments i motivacions que se’n derivin puguin traduir-se en una visió més propera de la realitat.

Exercici

El curs planteja com a àmbit de treball una situació real, a una escala més acotada que en quadrimestre anterior, ubicada al barri de Sant Genís dels Agudells. En aquest indret, on
la ciutat s’ha desenvolupat de manera discontínua i en baixa densitat, poden desenvolupar-se propostes innovadores d’habitatge permeable amb el parc natural de Collserola. Es tracta d’aprofitar aquesta infraestructura ecològica per construir un teixit urbà acollidor pels seus habitants; els humans i els d’altres espècies.

Tema

Fa més de dos mil anys que escrivim sobre el confort atmosfèric com a origen o propòsit de l’arquitectura. En l’actual context d’extinció massiva (l’Antropocè), ens preguntem, què pot sustentar el nostre confort? i és més, aquest nosaltres, què engloba més enllà dels humans? En aquest curs explorarem capacitats arquitectòniques per produir interaccions micro-climàtiques entre la intempèrie, el subsòl, l’entorn construït, les atmosferes interiors, el cos humà, la flora i fauna de l’entorn. Es tracta de fer llocs confortables, acollidors, i plaents per a subjectes humans i no-humans; hàbitats de coexistència i resilients a llarg termini per a una multiplicitat de matèries orgàniques i inertes -dit sintèticament- per a papallones i pedres. Però tot això no és una excusa per a deixar de banda l’arquitectura. Ens interessa aprofundir en tècniques de la pràctica espacial que ens permeten articular aquestes relacions de coexistència. Dit d’una altra manera, la tectònica, entesa com a art de construcció que interrelaciona l’entorn material i es cuida de les seves implicacions espacials, poètiques i culturals.

Programa

El programa domèstic es planteja vinculat l’hospital i centre de recerca de la Vall d’Hebron, oferint una alternativa habitacional per a estances temporals d’investigadors o per a acompanyants de malalts de llarga durada. El projecte no només inclourà el desenvolupament dels espais domèstics de major intimitat, sinó també àmbits de convivència entre els residents, oferint espais de trobada i serveis compartits.
Cal projectar una edificabilitat de 1.600m² construïts, en un àmbit d’uns 2.700 m2, limitant-se l’ocupació de parcel·la al 50%.
La proposta inclourà la totalitat del solar, ja sigui amb edificacions u ordenació paisatgística, trobant un equilibri entre biodiversitat, lleure i horticultura en el paisatge no edificat.
Es farà una distribució de 14 habitatges de:
1 Habitació 50% – 45m²
2 Habitacions 50% – 60m²
Es contempla que un 40% de la superfície construïda estigui dedicada a espais compartits i circulacions.
Forma part de l’especificitat del projecte determinar l’escala i caràcter d’aquests àmbits de relació, podent incloure, per exemple, sales d’estar, cuines, bugaderies, habitacions polivalents, locals per bicicletes, residus, etc. Pel conjunt del projecte caldrà tenir en compte la petjada ecològica de la construcció, així com la seva sostenibilitat a llarg termini.
Caldrà definir:
La cèl•lula de l’habitatge i l’organització del seu espai.
La relació entre l’esmentada cèl•lula i la seva agrupació.
Les solucions constructives, estructurals i d’instal•lacions.
La definició detallada de l’exterior

Descarregables

Tríptic
Enunciat
Etiqueta carpeta A2
Topogràfic
Plànols
Fotografies lloc

Calendari

6 febrer Presentació 2Q
Pere Joan Ravetllat.
Pau Bajet.
Xavier Ros.
8 febrer Termodinàmica-Ecologia-Tectònica
Ricardo Devesa.
Societat Orgànica.
Arturo Franco.
13 febrer Tema 1: Habitar en comunitat
Gènesis i evolució

15 febrer Tallers


20 febrer Tallers
22 febrer Tema 2: Sòl cultivat


27 febrer Tallers


1 març  Tallers


6 març Tema 3: Apropiació edificada


8 març Tallers


13 març Tallers


15 març Conferències varis ponents: Montbau


20 març Tema 4: Paisatge
Llindars climàtics i veïnals 

22 març Tallers


27 març Bruther
29 març  Tallers


3 abril Setmana Santa


5 abril Setmana Santa


10 abril Setmana Santa


12 abril Primer lliurament


17 abril Tallers


19 abril Sessió conjunta


24 abril Tema 5: Tectònica i bioclimatisme


26 abril Tallers


1 maig Festiu3 maig Tallers


8 maig Tallers


10 maig Segon lliurament


15 maig Tallers

 

17 maig Tallers
9 juny Lliurament final i acte de cloenda