Studio

The 3th year architectural studio is focused on dwelling design, probably the earliest and most direct architectural knowledge that anyone experiences, while it contributes as a major substance to the making of our cities. The everyday proximity to many of its approaches easies a sense of belonging with the topic, whilst the familiarity with domesticity becomes a point of departure towards more specific changing themes, which are explored monographically every year.

In short, we propose a known subject even if tinged with uncertainties where, rather than unambiguous responses, we aim to explore together the transformation of the house towards current demands and wishes, at the same time that establishing a sense of place with its urban context. Due to the crucial impact of dwelling design to the definition of our cities, we propose briefs with clear and specific urban implications, where the manifold relationships between house and city, public space and its thresholds, become fundamental issues.

Our design projects are usually located in Barcelona within non-consolidated areas, where scalar transitions between changing urban tissues or public spaces may enhance an architectural exploration of open-ended interpretations.

El curs

El curs està dedicat al projecte de l’habitatge, probablement el primer i més directe coneixement arquitectònic que tothom experimenta i un dels programes que més contribueixen a la definició de les nostres ciutats. L’evident proximitat a molts dels seus plantejaments facilita una inicial identificació amb el tema, alhora que la seva domesticitat permet punts de partida coneguts i assequibles des d’on endinsar-se cap a consideracions més elaborades que cada curs planteja de manera concreta accentuant alguns aspectes.

Proposem, en definitiva, un programa conegut, però ple d’incerteses i on més que respostes unívoques pretenem pensar conjuntament com l’habitatge evoluciona i pot satisfer les seves necessitats actuals i al mateix temps donar resposta a la identitat del lloc on se situa. La contribució del projecte residencial a la definició de les nostres ciutats és molt important i en conseqüència proposem exercicis amb clares i específiques implicacions urbanes on són qüestions bàsiques la relació del projecte amb el seu entorn i la qualitat de l’espai públic.

Acostumem a situar el treball del curs a Barcelona en àmbits no completament consolidats on la transició d’escales entre diferents trames urbanes o espais públics faci que la reflexió que se’n deriva sigui el més ample possible.